Úvod

V súčasnosti sa stále častejšie spája s determináciou druhov využívanie molekulárnych dát. Je to jednak preto, že náklady na ich získanie sa neustále znižujú a tiež preto, že na celom svete vznikajú a sú neustále dopĺňané internetové databázy s referenčnými dátami. Tieto databázy sú však skoro výlučne zamerané na determináciu pomocou takzvaných Bar kódov – krátkych sekvencií mitochondriálnej DNA. Tieto sekvenice sú síce vysoko (druhovo) špecifické, vyžadujú však sekvenovanie DNA, čo zatiaľ nie je metóda, ktorú možno bežne aplikovať v každom laboratóriu.

Využívanie molekulárnych dát na determináciu má aj ďalšiu výhodu a to, že získané dáta nie sú závislé na vývinovom štádiu, ani na zachovaní dôležitých morfologických štruktúr. Preto je možné determinovať zložky študovanej fauny presnejšie, aj na základe larválnych štádií, či poškodených, nekompletných jedincov.

Množstvo výskumu, napríklad ekologické štúdie, či monitoring biotopov a ekosystémov sú aj dnes stále odkázané na determináciu zložiek fauny na základe morfologických znakov. Často sa pritom stáva, že niektoré taxóny sú určené iba do rodu či dokonca len do vyšších taxonomických skupín. Dôsledkom toho je výrazná strata dôležitých dát a skreslené výsledky.

Práve tento priestor sa snaží vyplniť aplikácia na jednoduchú, časovo aj finančne nenáročnú determináciu biologických vzoriek s využitím molekulárnych dát. Vyvinuli sme postupy, ktoré je možné jednoducho a bez dlhoročných skúseností využiť pre spolahlivé určenie druhov živočíchov a spresniť tak výsledky štúdií, ktoré sú na presnom poznaní zložiek fauny závislé.

 

Ďalšie články...

  1. Deteminácia
  2. O projekte

loga-1loga-2loga-3

Login Form